Rekisteri- ja tietosuoja seloste

 1. Rekisterinpitäjä: Red Collective Oy. Y-tunnus: 1789004-6
 2. Yhteyshenkilö/rekisteriasioista vastaava henkilö: Jarkko Mononen
 3. Rekisterin nimi

Mainostoimisto Red:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  1. Rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteyshenkilöitä ja potentiaalisten asiakkaiden vastuuhenkilöitä koskevien tietojen käyttö yhteydenpidossa asiakkaaseen ja potentiaaliseen asiakkaaseen.
 2. Rekisterin sisältämät tiedot
  1. yritys, rekisteröidyn nimi, työnimike, yrityksen osoite, puh, s-posti
 1. Tietolähteet
  1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn työnantajalta/yritykseltä
 1. Tietojen luovutus
  1. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 1. Rekisterin suojaus
  1. Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu.
  2. Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
 1. Rekisteröidyn oikeudet
  1. Rekisteröidyllä tarkistus- ja kielto-oikeus
  2. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja internet-sivuilla. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisteriä, rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Sanoista tekoihin.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen. Ja mietitään, millaisilla sanoilla ja etenkin teoilla lähdetään liikkeelle.

Ota yhteyttä