DIA-yhteisvalinta: Sinä ratkaiset mainoskuva
DIA-yhteisvalinta: Sinä ratkaiset mainoskuva

DIA-yhteisvalinta 2020

RED loi DIA-yhteisvalintaverkostolle uuden markkinointiviestinnän konseptin, jonka pohjalta toteutettiin diplomi-insinöörin ja arkkitehdin urista kiinnostuneita puhutteleva monimediainen hakukampanja.

 

DIA-yhteisvalinta

DIA-yhteisvalinta toimii vuosittain yli 8 000 nuoren, tekniikan ja arkkitehtuurin koulutuksista kiinnostuneen hakijan reittinä opintoihin. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta kattaa seitsemän suomalaista teknisen alan yliopistoa: Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Åbo Akademi.

Lisää nostetta tekniikan ja arkkitehtuurin urille

REDin kaikille verkoston yliopistoille yhteiseksi luoman hakukampanjan tärkein tavoite oli houkutella mahdollisimman moni nuori tutustumaan tekniikan ja arkkitehtialan opintoihin ja mahdollisuuksiin – sekä tietenkin hakemaan koulutukseen.

Sinä ratkaiset

REDin luoma konsepti “Sinä ratkaiset” keskittää painopisteen itse hakijaan, opiskelijaan ja tulevaisuuden tekijään: kaiken keskiössä on aina ihminen, hänen ajatusmaailmansa ja ainutlaatuiset voimavaransa. Hakija ratkaisee oman opiskelusuuntansa, panoksensa opintoihin, tulevaisuuden haaveensa – ja lopulta sen, miten hän soveltaa oppimaansa. Tekniikkaa ja sen ratkaisuja ei ole ilman ihmistä. Ratkaisut ovat meidän käsissämme.

Monimediallista erottuvuutta

REDin luoma kampanja on modulaarinen ja monikäyttöinen, kommunikoiden opintojen ja niiden luomien mahdollisuuksien eri tasoja. Some- ja online-mainonnan ytimessä ovat aidot vaikuttajat – tekniikan ja arkkitehtuurin aloille yliopistoista työllistyneet uuden sukupolven ongelmanratkaisijat, jotka kertovat opinnoistaan, saavutuksistaan ja vahvuuksistaan kiinnostavalla tavalla.

 

 

KATSO KAIKKI VIDEOT:

Dia yhteishaun YouTube >

Katso lisää RED-TÖITÄ >

Sanoista tekoihin.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen. Ja mietitään, millaisilla sanoilla ja etenkin teoilla lähdetään liikkeelle.

Ota yhteyttä