RED tutkitun tiedon tukena.

Tutkitun tiedon teemavuotena 2021 eri toimijat yrityksistä yhteisöihin tuottavat tutkittua tietoa suomalaisille. RED loi teemavuodelle ja sitä tukevalle kampanjoinnille erottuvan ilmeen kärkiviesteineen.

 

Tutkittu tieto tunnetuksi

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista yhteiskunnassa. Teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan hanke – yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

REDin luomalla ilmeellä erottuvuutta

Loimme teemavuodelle näyttävän visuaalisen ilmeen kärkiviesteineen, joiden avulla tutkittua tietoa nostetaan erottuvasti esiin monissa eri medioissa, printistä someen. Suunnittelimme myös teemavuoden tapahtumia yhteen kokoavan saitin (Tutkittutieto.fi) ilmeen, kärkiviestit ja toiminnallisen rakenteen.

Hyviä tuloksia tutkitusti

Teemavuosi on otettu innostuneesti vastaan. REDin luoma kampanja on houkutellut mukaan jo satoja erilaisia, tutkittuun tietoon liittyviä tekijöitä, tapahtumia, tekoja. Suurimmassa teemavuoteen liittyneessä tapahtumassa on ollut mukana verkon välityksellä jopa 10 000 osallistujaa!

 

Katso lisää RED-TÖITÄ >

Sanoista tekoihin.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen. Ja mietitään, millaisilla sanoilla ja etenkin teoilla lähdetään liikkeelle.

Ota yhteyttä