Työeläkkeen mahdollisuudet valokeilaan

RED loi Eläketurvakeskukselle laajan kansallisen tason kampanjan, jossa nostetaan esiin tietoutta työeläkkeestä ja siitä, millaisia mahdollisuuksia työtä tekevällä on vaikuttaa sekä työeläkkeensä määrään että eläkeikäänsä.

 

Työeläketurva tutummaksi

Eläketurvakeskuksen (ETK) tavoitteena oli lisätä työeläketurvan tunnettuutta työikäisten keskuudessa. Kohderyhmänä oli erityisesti yli 45-vuotiaat ja erityisesti ne, joilla on työuraa jo takana – ja jotka kenties jo miettivät omaa eläköitymistään. Tavoitteena oli herättää kohderyhmä miettimään omaa eläketurvaansa ja katsomaan ETK:n eläkelaskurista karttunutta ja tulevaa eläkettään – sekä tutustua omiin eläkeikävaihtoehtoihinsa ja siihen, miten ne vaikuttavat työeläkkeeseen.

Työeläke tekijäänsä kiittää

REDin luoman “Työeläke tekijäänsä kiittää” -konsepti sitoo kampanjan vahvaan suomalaiseen perinteeseen, joka ei katoa muuttuvassa maailmassa. Kampanja viestii työeläkkeestä asiana, joka edustaa pysyvyyttä epävarmuuden keskellä: tekemällä töitä suomalainen on aina oikeutettu työeläkkeeseen, nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi työeläkkeeseen voi itse vaikuttaa mm. sillä, miten pitkään on valmis jatkamaan työelämässä. Kampanjassa nostetaan visuaalisesti esiin erilaisia tavallisia työtätekeviä ihmisiä, ja muistetaan eri viestikärkien kautta siitä, miten työeläke kertyy kaikesta työstä – ja että siihen voi myös itse vaikuttaa.

Monimediallista näkyvyyttä kautta maan

Kampanjan mainonta otti haltuun kattavasti kanavia suurista kansallisista aikakauslehdistä radion kautta someen ja digimainontaan. Kaikki kampanjaviestintä ohjaa tehokkaasti suoraan kohderyhmän ETK:n verkkosivustolle, jossa omaa työeläkettä ja eläkeikää voi tarkastella kätevän laskurin avulla.

 

Radiomainos (20 sek)

 

Katso lisää RED-TÖITÄ >

Sanoista tekoihin.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen. Ja mietitään, millaisilla sanoilla ja etenkin teoilla lähdetään liikkeelle.

Ota yhteyttä